К ОЛИВАННЯ Коливання фізичний процес, під час якого чергуються інтервали збільшення й зменшення фізичної величини.

Презентация:Advertisements
Похожие презентации
Механічні коливання та хвилі План Коливальний рух та його характеристики. Коливальний рух та його характеристики. Гармонічні коливання. Гармонічні коливання.
Advertisements

Призентація на тему: коливальні процеси техніці та живій природі.
Підготувала учениця 11-Б класу Ковальчук Юлія. Реальний коливальний контур завжди чинить певний опір електричному струму. Тому частина наданої контуру.
Виконала : Коновалова Марина 11- А. Коливаннями називаються рухи або стани, які мають ту чи іншу степінь повторюваності у часі. Коливання властиві усім.
Математичний маятник. Коливання тіла на пружині. Математичний маятник Коливна система, що складається з масивного тіла підвішеного довгою нерозтяжною.
Коливання. Механічні коливання. Коливання – фізичний процес, під час якого чергуються інтервали збільшення і зменшення фізичної величини.
Механічні коливання. Коливання - фізичні процеси, що точно або приблизно повторюються через однакові інтервали часу. Залежно від фізичної природи розрізняють.
Урок фізики для 10 класу вчитель: Семенівської гімназії 2 Деговець Т.А.
Математичний маятник
Коливальні рухи. Гармонічні коливання. Механічні коливальні рухи Рухи при яких стан руху тіла повторюється через певні проміжки часу Періодичні коливання.
Механічні коливання. Механічні хвилі. Їх застосування.
Тема 23 Електромагнітні коливання і хвилі. Електромагнітні коливання можна збудити в електричному коливальному контурі. Коливальним контуром називають.
Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія.
Звуковий резонанс. Автоколивання Виконали: студенти І курсу групи «А» л/с(9) Стефанюк Христина та Столяр Руслан.
Розв`язування задач з теми «Механічний рух» 8 клас Підготувала вчитель КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ст. м. Суми, Сумської області Лойко Н.Л.
Інтегрований урок фізики і математики.Перетворення графіків функції Рівноприскорений рух. Прискорення. Рух тіла, кинутого вертикально вгору.
Автоколивання. Автоколивання коливання, амплітуда і період яких залежать від властивостей самої системи і не залежать від початкових умов, наприклад від.
Механічний рух і простір. Відносність руху.. Зміна положення тіла в просторі називається механічним рухом Механічний рух – відносний. Механічний рух –
Вчитель: Роїк Леся Василівна Виконала: учениця 10-А класу Збаранська Софія МЕХАНІЧНИЙ РУХ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ.
Транксрипт:

К ОЛИВАННЯ Коливання фізичний процес, під час якого чергуються інтервали збільшення й зменшення фізичної величини.

К ОЛИВАЛЬНИЙ РУХ Коливаннями або коливальними рухами називають такі види механічного руху чи зміни стану системи, які періодично повторюються в часі, наприклад, механічні коливання тіла на пружині, коливання маятників, коливання струн, вібрації фундаментів будівель, електромагнітні коливання в коливальному контурі.

К ОЛИВАЛЬНИЙ РУХ. За фізичною природою коливання поділяють на механічні та електромагнітні, за характером коливань - на вільні, вимушені та автоколивання. Хоча коливання досить різноманітні за своєю фізичною природою, але вони мають спільні закономірності й описуються однотипними математичними методами.

М ЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Механічні коливання - періодичне зміщення тіла то в один, то в другий бік відносно положення рівноваги. Механічна система, в якій одне або декілька тіл можуть здійснювати коливальні рухи, називають коливальною системою.

А ВТОКОЛИВАННЯ. Ще одним видом незагасальних коливань є автоколивання. Це коливання, які підтримуються внутрішніми джерелами енергії системи, коли не діє зовнішня періодична сила. Наприклад, настінний годинник з маятником або наручний механічний годинник - це механічні автоколивальні системи. У годинниках потенціальна енергія тягарця (або стиснутої пружини) поступово, окремими порціями передається маятнику і компенсує втрати на тертя. Можна спостерігати автоколивання струни під дією смичка, голосових зв'язок під час розмови або співу.

М ЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Коливання називаються періодичними, якщо фізичний стан системи повністю повторюється через якийсь певний проміжок часу, що називається періодом

М АТЕМАТИЧНИЙ МАЯТНИК Математичний маятник тіло типу матеріальної точки, підвішене на довгій невагомій нерозтяжній нитці

П РУЖИННИЙ МАЯТНИК Пружинний маятник складається з тягарця масою m, зєднаного з пружиною жорсткістю k. Якщо зовнішньою силою вивести систему з положення рівноваги, вона може коливатися відносно положенняO.

В ИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ. Р ЕЗОНАНС. Графік ідеалізованого власного коливання являє собою синусоїду або косинусоїду. Однак у будь-якій реальній коливальній системі, внаслідок неминучості дії сил тертя й опору, власні коливання згасають, тобто їх амплітуда зменшується з часом.

В ИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ. У природі і техніці дуже часто реалізуються не власні, а вимушені коливання, тобто коливання під дією зовнішньої (змушуючої) сили. Приклади: вимушені коливання здійснюють дерева і фрагменти споруд під натиском вітру; підлога машинного залу на заводі; міст під ногами людей, мембрана мікрофона та ін. Вимушені коливання можуть бути незгасаючими, якщо зовнішня дія буде компенсувати зменшення енергії в системі, викликане дією сил тертя й опору.

Р ЕЗОНАНС. Особливим проявом дії змушуючої сили є явище резонансу стрімкого (різкого) зростання амплітуди вимушених коливань за умови збігу частоти власних коливань системи і частоти, з якою змінюється змушуюча сила.

Р ЕЗОНАНС. Графік залежності амплітуди коливань від частоти під час резонансу зображено на рис Резонансна крива тим гостріша, чим менші втрати енергії в системі

Р ЕЗОНАНС. Приклад перших проявів руйнівної дії резонансу: руйнування підвісних мостів через річку Луару у Франції наприкінці XIX ст. та в Росії на початку ХХ ст. через річку Фонтанка. У першому випадку солдати крокували по мосту в ногу, у другому гарцювали кінні гренадери.

Р ЕЗОНАНС. Для послаблення шкідливої дії резонансу в техніці використовують гасителі коливань (демпфери), гумові та повстяні прокладки. Але резонанс може бути не тільки шкідливим. Приклади корисних проявів резонансу: підсилення звуку музичними інструментами (корпус гітари, міхи баяна), настроювання радіоприймача на частоту потрібної радіостанції.

З АПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Опишіть процес перетворення енергії під час гармонічних коливань на прикладі пружинного маятника. 2. За якими формулами визначають повну механічну енергію тіла, що гармонічно коливається, в момент проходження точки рівноваги і крайніх точок руху?

З АПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 3. За якою формулою визначають повну механічну енергію тіла, що гармонічно коливається, в момент проходження між точкою положення рівноваги і крайньою точкою руху? 4. Чому вільні коливання маятника загасають? За яких умов коливання можуть стати незагасальними?