Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите

Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите

Chuyên đ I KHÁI LUN V TRIT HC. I. Trit hc là gì? 1.1. Trit hc và đi tưng ca nó a. Khái nim trit hc: * Ngu n gc t huËt ng trit, triÕt häc -Ti ng Hán: trí-s. - презентация

Похожие презентации


Презентация на тему: " Chuyên đ I KHÁI LUN V TRIT HC. I. Trit hc là gì? 1.1. Trit hc và đi tưng ca nó a. Khái nim trit hc: * Ngu n gc t huËt ng trit, triÕt häc -Ti ng Hán: trí-s." — Транскрипт: